Algemeen
Home Algemeen Over DSEMCO Beveiligingsadvies Informatie

Beveiliging met beleid

Gegevensbeveiliging algemeen
Het thema van dit tijdperk is de totstandkoming van de informatiemaatschappij. Een maatschappij die ondanks de grote mogelijheden ook gevaren met zich meebrengt. Voor het management van instellingen en bedrijven is het belangrijk deze gevaren te kennen en tijdig maatregelen te nemen.

Waarom?

Afhankelijkheid
Beschermen gegevens

Wat gebeurt er als een bedrijf of instelling niets doet?

Schade
Afhankelijkheid
Met de opkomst van informatie- en communicatietechnologie wordt het opslaan en verwerken van gegevens in toenemende mate geautomatiseerd. Hierdoor kunnen organisaties sneller over meer gegevens beschikken dan in het papieren-tijdperk. Ook het uitwisselen van gegevens is gemakkelijker geworden. Op simpele wijze kan direct een grote hoeveelheid informatie worden verzonden. De afhankelijkheid van electronische gegevens is hierdoor echter ook toegenomen
Beschermen gegevens
Iedere instelling en elk bedrijf bezit een grote hoeveelheid gegevens. Gegevens over onder meer beleid, diensten, financiŽn, cliŽnten en personeel. Gezamenlijk vormen zij de informatie die noodzakelijk is voor een succesvolle bedrijfsvoering.

U dient deze informatie te beschermen om uw belangen te waarborgen, omdat u geen vertrouwen wilt schenden of omdat (wettelijke) normen dit voorschrijven.

Een voorbeeld van zo'n wet is de Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens deze wet is het management eindverantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld personele gegevens.

Beveiligt u uw gegevens onvoldoende, dan kan uw organisatie schade oplopen. Problemen met de informatievoorziening kan er zelfs toe leiden dat de continuÔteit van een organisatie in het geding komt.

Schade
Schade kan worden veroorzaakt door:
onbevoegde inzage of diefstal van gegevens
verlies of onbedoelde wijziging van gegevens
niet tijdig kunnen beschikken over gegevens
De schade kan variŽren van:
herstel- of vervangingskosten
schadevergoeding aan derden
verlies aan imago